Vyberte si z balíkov služieb riadenia zamestnancov, alebo z ponuky jednotlivých služieb v menu:

 

Základný balík

Personalistika pre firmy

Zavedenie základných procesov v personalistike, ktoré odbremenia vlastníkov a manažment.

  • Riadenie pracovného výkonu zamestnancov.
  • Zavedenie systému odmeňovania.
  • Revízia organizačnej štruktúry a kľúčových kompetencií.
  • Znižovanie fluktuácie zamestnancov

Viac informácií

Pokročilý balík

Strategické riadenie ľudských zdrojov

Budujte kvalitných manažérov a výkonnú organizáciu.

  • Personálny audit manažérskych pozícií
  • Revízia odmeňovacieho systému
  • Zvyšovanie výkonnosti zamestnancov
  • Vzdelávanie v súlade so stratégiou firmy
  • Rozvoj talentovaných zamestnancov

Viac informácií

Individuálny balík

Dočasný manažér ľudských zdrojov

Personálny manažér priamo do firmy na prechodné obdobie na realizáciu vybraných projektov / zlepšení v oblasti riadenia zamestnancov.

Vhodné pre firmy, ktoré nemajú kapacitu alebo skúsenosti v personalistike, prípadne potrebujú dočasne zabezpečiť chod personálneho oddelenia.

Viac informácií


Riadenie ľudských zdrojov:

 
 Základný balík
 
 Pokročilý balík
 
Individuálny balík
Základné opatrenia pre zvýšenie výkonu zamestnancov          
Základné opatrenia pre zavedenie systému odmeňovania (mzdy a prémie)          
Základné opatrenia pre zníženie fluktuácie          
Základné opatrenia pre kvalifikovaný výber zamestnancov          
Pokročilé opatrenia pre riadenie výkonu zamestnancov        
Zavedenie pokročilého systému odmeňovania: mzdy, prémie, benefity        
Zavedenie kľúčových kompetencií v súlade so stratégiu firmy        
Zavedenie opatrení na pritiahnutie a udržanie talentovaných zamestnancov        
Zavedenie kariérneho plánu pre potenciálnych zamestnancov          
Zavedenie cieleného vzdelávania pre kľúčové pozície          
Zavedenie opatrení na zastupiteľnost kľúčových pozícií          
Reorganizácia, úprava organizačnej štruktúry          

 

 

Základný balík je určený spoločnostiam, ktoré zatiaľ riešia len základné povinnosti okolo zamestnancov a potýkajú sa s pravidelnými problémami v riadení ľudí (výkonnosť, fluktuácia, nábor, odmeňovanie vs. výsledky). Pre spoločnsoti, ktoré už majú zavedené základné prvky riadenia ľudí a hľadajú spôsoby ako zlepšiť výkonnosť organizácie a systematicky používať mzdy, prémie a benefity, je určený Pokročilý balík. Na vybrané projekty alebo špeciálne situácie je vhodný Individuálny balík, ktorý poskytuje flexibilitu HR projektového manažéra na dobu určitú.

Dušan Antoš
Dušan Antoš
Managing Partner

HR Management

HR Management s.r.o. je slovenská spoločnosť, ktorá poskytuje poradenstvo a realizáciu riešení v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Kontakt

office@hr-management.sk

+421 903 778 325

HR Mangement | LinkedIn